Czyszczenie systemów drenażowych – odwodnień

Czyszczenie drenaży

Mając na względzie potrzeby w dziedzinie eksploatacji i konserwacji instalacji odwodnień, opracowaliśmy system, który pozwoli zmodernizować oczyszczalnie drenażowe w takim stopniu, aby mogły nie tylko prawidłowo odprowadzać ścieki do gruntu, ale również oczyszczać i likwidować podtopienia pól.

Użytkownicy oczyszczalni drenażowych (tzw. odwodnień) wiedzą doskonale, że po kilku latach eksploatacji, ścieki nie spływają już tak skutecznie jak na początku zastosowanej metody i nie pomaga nawet podwójna porcja „tabletek”, ani czyszczenie osadników i filtrów.

Ciecz wprowadzana do drenażu stanowi zawiesinę wodną z drobinami biomasy, w której cząstki organiczno-mineralne stanowią rodzaj pylastej mieszaniny, osadzającej się  z czasem w perforowanych drenach rozsączających. Jest to proces naturalny i nieunikniony, który powoduje zamulanie się perforacji sączków, a przenikająca  maź zaczyna osadzać się na  filtrach odwrotnych otuliny sączków, co w konsekwencji  spowalnia procesy infiltracji oraz ostatecznej mineralizacji ścieków przez kolonie bakterii aerobowych. Z powodu występowania tego typu procesów, niezmiernie ważnym zabiegiem konserwacyjnym, staje się  okresowe oczyszczanie układu  drenażowego z nagromadzonych złogów.

Kolejny problem w systemach drenażowych, stanowią wrastające korzenie, które  przyczyniają się do stopniowego lub całkowitego zablokowania odbioru ścieków.

Urządzenia wykorzystywane przez naszą firmę podczas udrażniania wyżej omówionych instalacji, pozwalają na bezinwazyjne i gruntowne oczyszczenie rur z wszelakiego rodzaju związków organicznych i nieorganicznych oraz innych substancji i osadów stałych, powodujących ich niedrożności. Swoje usługi świadczymy dla przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, rolników oraz klientów indywidualnych na terenie całej Polski.

services_page_layout2

Metody udrożnienia instalacji drenażowych:

  • Czyszczenie mechaniczne z wykorzystaniem odpowiednich końcówek czyszczących w zależności od rodzaju zatoru.
  • Mycie ciśnieniowe, które wydmuchuje wszystko co napotka po drodze, usuwając korzenie roślin, błoto, osad rdzy, kamienie, żaby itp., czyszcząc jednocześnie całą instalację.
  • Inspekcja kamerą TV pozwalająca na precyzyjne wskazanie miejsca zatoru oraz ewentualne załamania drenów.

Cena czyszczenia jest indywidualnie kalkulowana, po zapoznaniu się z rozmiarem planowanych prac i zastaną instalacją.

Potrzebujesz pewnej usługi?

Przejdź do podstrony kontakt, aby uzyskać informacje o danych adresowych.