Ocieplanie domów metodą wdmuchiwaną

Termomodernizacja wykonywana metodą wdmuchiwania sypkich materiałów izolacyjnych.

Oferujemy Państwu nowatorską metodę ocieplania stropodachów oraz budynków mieszkalnych. Planując inwestycję budowlaną, niezależnie od jej skali, czy charakteru, niezwykle istotnym elementem jej realizacji jest docieplanie.

Metoda ocieplenia stropodachów polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej bez rozbierania górnej części stropodachu. Powstaje w skutek wdmuchania do zamkniętej części stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który następnie tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą. Warstwę izolacji o żądanej grubości wdmuchuje się specjalnym urządzeniem poprzez otwory wykonane w dachu.

dom-2-z-oznaczeniami

DOCIEPLENIE Z GRANULATU- latem przyjemny chłód & w zimie przytulne ciepło!

 1. Wdmuchiwany materiał izolacyjny jako izolacja dachowa.
 2. Wdmuchiwany materiał izolacyjny swobodnie nadmuchiwany jako izolacja nad ostatnią kondygnacją.
 3. Wdmuchiwany materiał izolacyjny jako izolacja ściany zewnętrznej.
 4. Wypełnienie podłogowe jako izolacja pustych przestrzeni w podłodze.
 5. Paroizolacja regulująca dyfuzję pary wodnej.

Otwory wycina się w stanowiących jego konstrukcję żelbetowych płytach w celu umożliwienia dostępu pracownikowi, który wewnątrz będzie wykonywał izolację. Wykonuje się również otwory komunikacyjne w ściankach ażurowych w celu umożliwienia docieplenia całego obiektu przy jak najmniejszej ilości otworów włazowych. Przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy zastosować dodatkowe kominki wentylacyjne, których rozmieszczenie będzie uzależnione od konstrukcji dachu i położenia ścianek podtrzymujących płyty stropowe.

Termomodernizacja metodą blow-in, pozwala na dotarcie do każdej przestrzeni, w której nie jest możliwe ułożenie izolacji w sposób tradycyjny. Polecana jest w starym jak i w nowym budownictwie. Pozwala ona na skuteczną, ekologiczną, szybką i nie uciążliwą dla mieszkańców budynku izolację.

Aby odpowiedzialnie wykorzystywać dobre materiały budowlane najpierw trzeba je poznać. Temu celowi ma służyć niniejsze krótkie opracowanie. Zamiarem naszym jest przybliżenie Państwu doskonałych materiałów termoizolacyjnych.

Początki zastosowania impregnowanej celulozy sięgają czasów I wojny światowej. Prekursorami tej metody byli inżynierowie z USA i Kanady, którzy w okresie tuż przed II wojną światową rozpoczęli przemysłowe zastosowanie tej technologii. Potem technologię tą zaczęły stosować kraje skandynawskie, a w latach 80-tych został doceniony w budownictwie niemieckim.

Materiał termoizolacyjny z włókien celulozowych, produkuje się z wysokogatunkowego papieru gazetowego z dodatkiem soli borowych. W wyniku obróbki makulatury powstają włókna celulozowe, które w celu zabezpieczenia ich przed ogniem oraz ochrony konstrukcji drewnianej przed gniciem i robactwem impregnowane są solami boru. Produkcja jest poddana najsurowszym kryteriom jakościowym poprzez nadzór zewnętrzny i wewnętrzny zgodnie z wymaganiami polskim, oraz europejskich atestów technicznych. Materiał ten jest bezwonny, a jego właściwości powodują, że kurz i pył nie przyciąga do niego nie powodując siedliska bakterii. Termoizolacje z wełny celulozowej zyskuje na świecie coraz więcej zwolenników świadomych tego jak istotny wpływ na jakość życia, oraz oszczędność energii mają dostępne dziś technologie i materiały stosowane w budownictwie. Jako właściciel firmy HYDRO-CLEAN, absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i uprawniony audytor energetyczny na potrzeby termomodernizacji budynków mogę zapewnić, iż wełna celulozowa w sposób profesjonalny dociepli Państwa dom.

Celuloza może być stosowana w budynkach o różnych konstrukcjach min. betonowych, ceramicznych, drewnianych, szkieletowych. Granulat wdmuchuje się przy użyciu specjalistycznych maszyn do wdmuchiwania w:

 • ściany pionowe metodą suchą -wdmuchiwanie materiału pod ciśnieniem w zamknięte pustki ścian przez otwory techniczne,
 • połacie dachowe – wdmuchujemy materiał na sucho do kieszeni połaciowych powstałych pomiędzy krokwiami w sposób perfekcyjny je wypełniając.

 

Charakterystyka izolacji wykonanej z zastosowaniem celulozy:

 • Ciągłość izolacji przy montażu każdej grubości izolacji metodą wdmuchiwania.
 • Wysoka ochrona przed wahaniami temperatury dzięki włóknistej strukturze (zimą grzeje, latem chłodzi).
 • Umożliwia dyfuzję gazów ,,ODDYCHA”
 • Dobra ochrona przed pożarem, materiał trudnopalny
 • Doskonałe parametry cieplne
 • Nie zawiera formaldehydów, jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia i nie wywołuje alergii-powstaje z odnawiającego się surowca. Zapewnia szybkie osuszenie w przypadku zastosowania wilgotnego drewna. Rezygnacja z chemicznej ochrony drewna.
 • Dzięki zastosowaniu soli boru do impregnacji celulozy, brak jest konieczności chemicznej ochrony drewna, zarówno przed owadami, jak i grzybami. Osusza zagrzybione podłoża i jednocześnie je konserwuje.
 • Ochrona przed wodą kondensacyjną Znacznie redukuje koszty ogrzewania w zimie i koszty klimatyzacji w lecie Jest dobrym izolatorem akustycznym

Wełna celulozowa to zupełnie inny sposób widzenia przegrody budowlanej. Ściany, stropy i dachy powinny być tym dla budynku czym skóra dla człowieka. Przegrody zewnętrzne budynku powinny być w swojej masie wietrzone aby nie uległy niszczeniu i aby nie były siedliskiem grzybów. Dlatego tam gdzie chcemy użyć wełny celulozowej stosowanie paraizolacji jest niedopuszczalne.

Najlepszy efekt izolacyjności termicznej osiągany jest przy grubości warstwy 30 cm. W krajach o wysokiej świadomości ekologicznej i ekonomicznej stosowana jest warstwa włókien wynosząca co najmniej 42,5 cm.

Wbudowanie materiału izolacyjnego odbywa się za pomocą wyposażonych specjalnie do tego celu maszyn wdmuchujących. Materiał izolacyjny jest przy tym pompowany pod ciśnieniem do węży, transportowany w nich do pustych przestrzeni budynku oraz tam zagęszczany zgodnie z wymogami technicznymi aplikacji w celu wytworzenia jednorodnej i pozbawionej spoin warstwy izolacyjnej. Wyeliminowane zostały również straty materiału. Płaty włókien celulozowych dopasowują się do każdej nierównej przestrzeni. Również w trudnych miejscach, takich jak wyprowadzenia rur, tworzą one bez spoinową warstwę izolacyjną.

Proponujemy Państwu również fizelinę paraizolacyjną, która reguluje przenikanie pary wodnej i chroni konstrukcję przed nadmiarem wilgoci. Może ona być zastosowana w konstrukcjach ściennych i dachowych od strony wewnętrznej pomieszczeń. Ze względu na wzmocnioną siatkę zbrojącą, fizelina wykazuje podwyższoną odporność na rozdzieranie i stanowi znakomite uzupełnienie wdmuchiwanego materiału izolacyjnego.

Izolacja celulozowa pomimo wahań wilgotności i temperatury powietrza na zewnątrz, zachowuje swoje własności izolacyjne aż do wilgotności na poziomie 12%. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla celulozy wynosi 0,042–0,037 W/(mK). Gęstość materiału, zależnie od zastosowania wynosi średnio od 25–64 kg/m3.

Izolacja celulozowa jest jedną z najlepszy pośród dostępnych izolacji wykorzystywanych w ociepleniu budynków metodą wdmuchiwania (blow-in).

Są to luźne włókna lub strzępki wełny mineralnej, powszechnie znany w postaci rolowanej. Izolacja z wełny ma bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła. Jest też niepalna i nienasiąkliwa. Posiada zdolność pochłaniania dźwięków, zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

Posiadamy w swojej ofercie izolacje mineralne firm ISOVER Gullfiber Polska ,URSA POLSKA i PAROC Polska oraz ROCKWOOL.

Granulat składa się z zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem które nie ma możliwości przemieszczania się, co powoduje bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Zastosowanie tej metody pozwala do dotarcia do każdego zakamarka wymagającego termomodernizacji.

Potrzebujesz pewnej usługi?

Przejdź do podstrony kontakt, aby uzyskać informacje o danych adresowych.